نقاشی با گواش (Gouache)

گواش رنگ ماده ای کدر ولی حلال شده با آب می باشد. نگارگران قدیمی ایرانی از رنگ ماده ای همانند […]

بیشتر بخوانید