نقاشی با گواش (Gouache)

گواش رنگ ماده ای کدر ولی حلال شده با آب می باشد. نگارگران قدیمی ایرانی از رنگ ماده ای همانند […]

بیشتر بخوانید
نقش هنر در رشد کودکان

تاثیر نقاشی در رشد کودک

 مراحل توسعه هنری، نشان دهنده مراحل رشد کودک هستند در مقدمه تاثیر نقاشی در رشد کودک ابتدا لازم است بدانیم […]

بیشتر بخوانید

تاثیرات مثبت هنر بر رشد کودکان

اکثر صاحبنظران معتقدند که کلن هنر و خلاقیت مهم هستند، ولی آیا شما تاثیر و نقش هنر بر رشد کودکان […]

بیشتر بخوانید