جلسه هفتم زنگ هنر

به نام خدا

دوست خوب من سلام

به هفتمین جلسه از زنگ هنر خیلی خوش آمدید.

در ابتدای این جلسه دو فیلم نسبتاً کوتاه قرار داده شده که توضیحاتی انگیزشی را در مورد جلسات زنگ هنر داده شده است و الزامی برای دیدن و شنیدن آن نیست .

و در ادامه با توجه به موضوع جسه که فوتبال است . طرح هایی را به صورت تصویر و فیلم قرار داده شده .

توجه داشته باشید که فیلم آموزشی اول مخصوص هنرجویانی است . که تجربه و توانایی کمتری در انجام تمرینات دارند . ولی فیلم آموزشی دوم در ادامه و تکمیل فیلم اول می باشد و دانش آموزان علاقمند می توانند ، این فیم را بعنوان تکلیف این جلسه انتخاب و ارسال نمایند .

در ادامه جهت علاقمندان به هنر خوشنویسی فایل صوتی و در تکمیل آن فیلم آموزش خوشنویسی خط تحریری قرار داده شده است .که علاقمندان این هنر هم می توانند تکلیف این جلسه انجام خوشنویسی انتخاب نمایند . فقط علاقه مندان این بخش دقت داشته باشند برای تکلیف با استفاده ار سرمشق حداقل ده خط را از سرمشق ها تمرین و انجام دهند.

و در انتها تصویر جمله تاکیدی مثبت این هفته قرار دارد که مطابق سال قبل آن جمله را در قالب فایل صوتی تکرار و همراه تکلیف این جلسه به گروه واتس آپ ارسال نمایید .

با تشکر

فیلم اول توضیحات زنگ هنر( دیدن این فیلم الزامی نیست )

فیلم دوم توضیحات زنگ هنر( دیدن این فیلم الزامی نیست )

فیلم آموزشی اول ( مخصوص هنرجویان سطح دو )

فیلم آموزشی دوم ( مخصوص هنرجویان سطح یک )

تصاویر نقاشی پیشنهادی برای انجام تکالیف جلسه

آموزش خوشنویسی ( خط تحریری )

سرمشق های خوشنویسی

تمرین باورهای مثبت من

در مورد تصویر بالا بصورت فایل صوتی برای دوستانتان صحبت نمایید و به گروه واتس آپ کلاس ارسال نمایید .