جلسه پنجم زنگ هنر

به نام خدا

دوست خوب من سلام 

به پنجمین جلسه از زنگ هنر خیلی خوش اومدید.

در این جلسه با استفاده از اشکال هندسی ساده همچون مربع یا مثلث یا مستطیل و یا لوزی و . . . نقاشی های زیبایی را با هم طراحی خواهیم کرد .

لطفا به این نکته توجه داشته باشید که ، از بین طرحهایی که این جلسه آموزش داده می شود . تنها ارسال یک طرح به گروه واتس آپ کلاس کافی است. و همچنین در این جلسه هم اصراری بر رنگ آمیزی طرح ها نمی باشد .

به امید خداوند از جلسه بعدی فایل های انگیزشی صوتی و آموزش خوشنویسی و بخش های متنوع دیگر نیز به محتویات جلسات اضافه خواهد شد .

از بین طرح های بالا ( فیلم یا عکس ) یکی را انتخاب ، انجام داده و تصویر آن را  بعنوان تکلیف جلسه چهارم به گروه واتس آپ ارسال نمایید .