جلسه سوم زنگ هنر

نقاشی با اشکال هندسی ساده

اگر یک نقاشی زیبا را به ساختمان باشکوه تشبیه کنیم، نقطه و خط و اشکال هندسی ساده آجرها و سنگ بنای این ساختمان هستند. متاسفانه اغلب هنرجویان نقاشی اشکال هندسی را بی اهمیت یا بی نیاز از تمرین و آموزش می‌دانند، این بی توجهی باعث میشود سرعت در یادگیری طراحی و نقاشی کُند و با سختی همراه باشد و  معمولا این افراد فکر می‌کنند که اگر برای تمرین مبانی طراحی و گرم کردن دست وقت بگذارند وقتشان تلف می‌شود.ولی خوب است بدانید که رسم اشکال هندسی جز موارد مهم در آموزش طراحی پایه است.در این ابتدای جلسه به آموزش  نقاشی اشکال هندسی ساده خواهیم پرداخت . و نیز نحوی کنترل مداد و نیز  اندازه گیری با مداد در طراحی را خواهید آموخت .
  • نقاشی چهار شکل هندسی ساده و پایه:
  • نقاشی مربع:
  • نقاشی مثلث:
  • نقاشی شکل دایره :
  • نقاشی شکل بیضی:
1- آموزش نقاشی مربع و مثلث:2- تمرین کشیدن دایره و بیضی: توجه : از بین سه تکلیف زیر تنها یک تکلیف را که در انجام آن مهارت بیشتری دارید انجام داده و تصویر آن را به گروه کلاس هنر ارسال نمایید .3- تکلیف شماره یک.تصویر تمرین شماره یک:4- تکلیف شماره دو .تصویر تمرین شماره یک:5- تکلیف شماره دو.تصویر تمرین شماره سه:
سلام بر زنگ هنر