جلسه دوم شاهد شهید همدانی

جلسه دوم زنگ هنر دبستان شاهد شهید همدانی

سلام دوست خوب من

به دومین جلسه از زنگ هنر خیلی خوش آمدید.در این جلسه علاوه بر تمرینات خطوط هفت گانه با نحوه کشیدن صحیح و آسان اشکال هندسی که نقشی اساسی و زیر بنایی در طراحی و نقاشی و حتی خوشنویسی دارند آشنا خواهید شد. لذا اگر یک نقاشی زیبا را به ساختمانی باشکوه تشبیه کنیم، نقطه و خط و اشکال هندسی ساده آجرها و سنگ بنای این ساختمان هستند. متاسفانه اغلب هنرجویان نقاشی اشکال هندسی را بی اهمیت یا بی نیاز از تمرین و آموزش می‌دانند، این بی توجهی باعث میشود سرعت در یادگیری طراحی و نقاشی کُند و با سختی همراه باشد و  معمولا این افراد فکر می‌کنند که اگر برای تمرین مبانی طراحی و گرم کردن دست وقت بگذارند وقتشان تلف می‌شود.

ولی خوب است بدانید که رسم اشکال هندسی جز موارد مهم در آموزش طراحی پایه است.

بنابراین باز هم تاکید می کنم که تمرینهای جلسه اول و دوم خیلی مهم هستند و انجام آنها نه تنها بار ها که همیشه باید تکرار و تمرین شوند . حتی طراحان و نقاشان حرفی این تمرینات را جهت گرم کردن و هماهنگی ذهن و دست قبل از کار انجام می دهند .پس طفاً شما هم این تمرینات همیشه قبل از انجام تکالیف طراحی و یا نقاشی و خوشنویسی در کاغذی چک نویس انجام دهید .

در این ابتدای جلسه به آموزش  نقاشی اشکال هندسی ساده خواهیم پرداخت . و نیز نحوی کنترل مداد و نیز  اندازه گیری با مداد همانند طراحان حرفی در هنگام طراحی و یا نقاشی را خواهید آموخت .

این جلسه شامل بخش های زیر می باشد :

  • فایل صــوتی انگیزشی .
  • ویدیو آمــوزشی شماره یک : آموزش نقاشی مربع و مثلث:
  • ویدیو آمــوزشی شماره دو: تمرین کشیدن دایره و بیضی:
  • فیلم شماره یک تکلیف جلسه دوم: 
  • فیلم شماره دو تکلیف جلسه دوم .
  • فیلم شماره سه تکلیف جلسه دوم .
  • مقاله هنری جهت اولیا .

توجه: از بین سه فیلم تکلیف جلسه دوم فقط یکی را بعنوان تکلیف انجام و تصویر آن را ارسال نمایید.

ویدیو آمــوزشی شماره یک : آموزش نقاشی مربع و مثلث

ویدیو آمــوزشی شماره دو: تمرین کشیدن دایره و بیضی

فیلم شماره یک تکلیف جلسه دوم

فیلم شماره دو تکلیف جلسه دوم

فیلم شماره سه تکلیف جلسه دوم

مقاله : سلام بر زنگ هنر مناسب اولیا (جهت مطالعه روی تصویر کیک نمایید ).