0

نقاشی های دیواری

پروژه های دیواری آقای هنر

نقاشی دیواری قلب تپنده شهر

حتماً شنیده اید که نقاشی دیواری حکم قلب تپنده شهر را دارد! فکر می کنید چرا چنین اصطلاحی به کار می رود و این اصطلاح بر چه اساسی انتخاب شده است؟ دنیای امروز دنیای بصری است و چشم ها قدرت عجیب و غریبی دارند پس باید آنها را جدی گرفت!

نقاشی دیواری یا مورال (Mural) چیست ؟

نقاشی دیواری یا مورال  هر اثر هنری که مستقیماً روی یک دیوار ، سقف یا سایر سطوح دائمی نقاشی شده و یا به کار رفته باشد.

ویژگی بارز نقاشی دیواری این است که عناصر معماری فضای داده شده به طور هماهنگ در تصویر گنجانیده شده اند. مورال روح و انرژی شگرفی به محیط و فضای پیرامون خود میدهد.

همیت شناختی نقاشی دیواری (مورال)

نقاشی های دیواری (مورال) از آن جهت اهمیت دارند که هنر را وارد عرصه عمومی می کنند برای هنرمندان نیز، آثار آنها مخاطبان گسترده ای پیدا می کند، مخاطبانی که ممکن است هیچگاه در یک گالری هنری پا نگذارند. بدینصورت یک شهر از زیبایی یک اثر هنری بهره می برد.

مورال می تواند ابزاری نسبتاً مؤثر برای رهایی اجتماعی، یا دستیابی به یک هدف سیاسی باشد. در بسیار ی از کشورها کشیدن مورال بر روی دیوارهای شهر ممنوع است.

ولی با این وجود بعضی اوقات نقاشی دیواری بر خلاف قوانین و یا عرف فرهنگی  ایجاد میشود، یا توسط بارها و کافی شاپ های محلی سفارش داده شده است. غالباً جلوه های بصری، جذابیتی برای جلب توجه مردم به موضوعات اجتماعی است.

نقاشی دیواری (مورال) وقتی به مکانهایی که افراد در آن زندگی، و یا کار می کنند، اضافه شود، مورال چه آگاهانه و چه ناخودآگاه می تواند بر رویکرد کارکنان و نیز مهمانان و بازدیدکنندگان تأثیر چشمگیری داشته باشد. همچنین می توان استدلال کرد که وجود نقاشی های دیواری بزرگ (مورال) ، می تواند به پیشرفت زیبایی شناسی بر زندگی روزمره ساکنان و یا کارمندان یک شرکت بیفزاید.

نقاشی بر روی دیوار مشهد با فرم های بزرگ قبل از معرفی پوسترهای وینیل و دیجیتال معمول تبلیغات در شهرهای مختلف آمریکا بود. این یک نوع تبلیغات گران قیمت با قوانین دقیق علائم بود اما توجه و زیبایی شناسی محلی را بهبود بخشید.

 

 

ALICE IN WONDERLAND