0

رمزگشایی رازهای نقاشی کودکان

  • 2021/04/9
  • محمود رنجبرمحمود رنجبر

آیا می دانید نقاشی هایی که فرزندتان می کشند دارای معنی و مفهوم هستند؟

کشیدن نقاشی یکی از روش های ابراز احساسات توسظ کودکان در هر سنی است که با آن احساسات خود را نسبت به محیط اطراف یا اشخاص یا هر چیزی که با آن ارتباط هستند را بیان می کنند. به راستی معنی نقاشی کودکان چیست و آنها سعی می کنند با این طراحی های گاهی خاص و عجیب چه چیزی را نشان دهند ؟ در این مقاله رازهای جالبی در مورد نقاشی کودکان و بر حسب سن کودکان به شما ارائه خواهد شد.

نقاشی کودکان بعد از 18 ماهگی تا قبل از 10 سالگی گاهی بی معنی و گاهی مفهومی است .

18 ماهگی کودکان

در این سن مچ و انگشتان سفت می شوند و مچ توانایی حرکت پیدا می کنند و می توانند خط راست زیگزاکی بکشند و زیاد نمی توان در ارتباط با نقاشی شان نطری داد.

قبل از دو سالگی کودکان

کودکان در این سن بدون هیچ اراده و برنامه ریزی از قبل ، شروع به کشیدن دایره هایی می کنند.

بین 2 تا 3 سالگی کودکان

کودکانی که در این سن قرار دارند ، با خطوطی که می کشند میتوانند انسان ها و اشیا را شرح دهند و توانایی ترکیب خطوط و دایره ها را دارند.

بین 3 تا 5 سالگی کودکان

در این مقطع سنی کودکان بهتر می توانند خطوط را بکشند .چون عصبی حرکت چشم ومفاصل بهتر میشود وشروع و پایان خطوط بیشتر کنترل می شود.

بین 5 تا 8 سال

همانطور که در کودکان سن بالاتر می رود خلاقیت ها یشان هم سبک خاصی پیدا می کند و هنگام کشیدن نقاشی به جزئیات و پیچیدگی در نقاشی اشان بیشتر توجه می کنند .و معمولا به نقاشی هایشان: اشیا +حیوان ها +گروهی از مردم را اضافه می کنند و در کشیدن صورت آدم با کشیدن ابرو بینی مژه مو نقاشی ها شکل واقعی تری به خود می گیرند.
همچنین با دقت بر جایگاه نقاشی روی کاغذ توسط کودکان می توانیم متوجه مطالب خاصی شویم.

از روی جایگاه نقاشی متوجه معنی آن در آثار کودکان شوید

کودکانی که بالای صفحه نقاشی می کشند برابر است باهوش کنجکاوی خیال بافی.
کودکانی که پایین صفحه را برای نقاشی انتخاب می کنند نیازهای خود را از لحاظ فیزیکی و ذهنی نشان می دهند.
کودکانی که سمت چپ را برای کشیدن نقاشی انتخاب می کنند هم بیانگر این است که می خواهند چیزی را از گذشته نشان دهند.
همچنین کشیدن نقاشی در سمت راست توسط کودکان ،زمان آینده را نشان میدهد.
و کشیدن نقاشی در مرکز کاغذ توسط کودکان زمان حال را نشان میدهد.

معنی نقاشی کودکان از روی اندازه آن

نقاشی در ابعاد بزرگ امنیت کودک را نشان می دهد و اگر کشیدن نقاشی ها توسط کودکان بصورت کوچک باشد بدگمانی و انعکاس را در آنها بیان می کند و همچنین می گویند برای ارتباط به فضای کوچک نیاز داریم.

معنی نقاشی کودکان از روی حد فشار مداد

فشار نقاشی کشیدن توسط کودکان ، اشتیاق را نشان می دهد اما اگر فشار مداد بیش از حد باشد بیانگر پرخاشگری توسط کودک است. هرچه فشار مداد بیشتر باشد میزان پرخاشگری کودک بالاتر است.

معنی نقاشی کودکان از روی رنگ نقاشی

استفاده رنگ در نقاشی توسط کودکان ، حد زرنگی و تنبلی را نشان می دهد بنابراز روی  رنگهایی که کودکان به کار می برند می شود شخصیت ها آنها را آنالیز کرد.

  • قرمز خیال فعالیت و شور را نشان میدهد
  • زرد بیانگر لذت در ارتباط و کنجکاوی است
  • نارنجی این رنگ بی تابی و نیازهای اجتماعی را مشخص می کند
  • آبی آسودگی و صلح
  • سبز حساسیت بلوغ بصیرت
  • سیاه ناخودآگاهی
  • قهوه ای برنامه ریزی و امنیت